Schema Period 1 Ht-18, v.34-43

Måndag
8.30 – 10.30 Ashtanga yoga – Morgon Mysore /Jenny
12.00 – 13.00 Lunch yoga /Jenny
18.00 – 19.00 Hathayoga / Kicki
19.15 – 20.30 Ashtanga Yoga – Nybörjarkurs / Jenny

Tisdag
17.15 – 18.45 Ashtanga Yoga – Fortsättningskurs /Jenny
19.00 – 20.30 Ashtanga Yoga Mysore /Jenny

Onsdag
17.45 – 18.45 Yinyoga /Jenny
19.00 – 20.00 Mediyoga – Nybörjarkurs / Vera

Torsdag
19.00 – 20.00 Mediyoga /Vera