GDPR

Information om hur uppgifter om våra kunder hanteras Idag den 25 maj 2018 ersätts Personuppgiftslagen (PLU) med Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulations. Med anledning av detta vill vi därför informera dig som kund eller blivande kund till...