Ashtanga vinyasa yoga

En fysisk, dynamisk yogaform där man med synkronisering av andningen går igenom olika rörelser som stående, sittande och avslutande rörelser. Passet avslutas med en vila, då kroppen kan ta tillvara på träningen och fylla på med ny energi. Rörelserna följer alltid samma ordning, då varje rörelse öppnar upp och förbereder för nästkommande rörelse. Man börjar med 1:a serien som kallas Chikitsa. När den behärskas går man vidare till 2:a serien.

Vi tränar smidighet, styrka, balans och kondition.Genom andning och rörelse förenar yogan kropp och själ på ett kärleksfullt sätt. Vi får ökad närvaro fysisk- och mentalträning, inre fokus och välbefinnande.

Med hjälp av andningen (ujjayi Pranayama) och rörelserna (asanas) och kroppslåsen (rotlås, Mula Bandha och maglås, Uddiyana Bandha) bygger man upp en värme i kroppen som gör att man svettas, och därmed så sker en utrensning av slaggprodukter och gifter. Det frigörs också välgörande hormoner och mineraler som ger näring åt kroppen när svetten får vara kvar på huden. Andningen styr vinyasan och gör att blodcirkualtionen blir mer effektiv.

Ashtanga vinyasa har utvecklats av Pattabhi Jois (1915- 2008) vid Ashtanga Yoga Institute i Mysore, södra Indien.
Vinyasan synkronisering av andningen och rörelse.

Patanjali beskriver yogafilosofin i korta verser som kallas Sutras, dessa skrevs ner för ca 2000 år sedan. Ashtanga yoga betyder 8 delar. Olika delar som visar oss vägen till förening. Förening mellan kropp och själ och mellan människan och världsaltet.

 


Yogafilosofins 8 delar:

  • Yama (självbehärskning)
  • Niyama (disciplin)
  • Asanas (kroppsställningar)
  • Pranayama (kontroll av andningen, andningsövningar)
  • Pratyahara (tillbakadragande av sinnena)
  • Dharana (koncentration)
  • Dhyana (meditation)
  • Samadhi (djupgående meditation)