Hathayoga

Hathayoga är en lugn fysisk yoga som skapar balans i kroppen och sinnet. Genom att träna kroppen i mjuka rörelser och med hjälp av andningen stretchar vi ut musklerna och lättar på spänningar som finns i kroppen.

Hatha betyder kraft och styrka. Ha står för solen, manlig energi, yang och värme. Tha står för månen, kvinnlig energi, ying och kyla. När du tränar Hathayoga balanserar du den maskulina och feminina energin som finns hos oss alla.
Hathayoga gör att din kropp blir starkare och mer flexibel, löser upp spänningar, ger bättre sömn, bättre koncentration och bättre balans. Hathayoga passar för alla.